Marki
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od użytkowników przez sklep internetowy skinlab.com.pl, prowadzony pod adresem http://www.skinlab.com.pl (dalej zwaną: „Witryną”) prowadzony jest przez firmę Skinlab Cosmetics (dalej zwaną: „SLC”), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5213901511, REGON 386542561.

1. Podmiot odpowiedzialny za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych (Administrator)

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma Skinlab Cosmetics (dalej zwaną: „SLC”), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5213901511, REGON 386542561: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Żeromskiego 207, 05-400 Otwock,  adres poczty elektronicznej: skinlabcosmeticspl@gmail.com,

Dane osobowe zbierane przez Skinlab Cosmetics za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO

Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki wynikające z ww. ustaw wypełnić przy zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji, o których mowa w art. 12 RODO.

Klient sklepu internetowego może w każdej chwili nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych, które są zapisane w Witrynie, a także skorzystać ze swojego prawa do:

-korekty danych osobowych,

-blokady danych osobowych,

-usunięcia danych osobowych.

 W tym celu należy skorzystać z wymienionych powyżej danych kontaktowych.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wykorzystanie swoich danych przez SLC może on zgłosić swój sprzeciw pocztą elektroniczną lub listem, także korzystając z ww. danych kontaktowych.

2. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe to dane dotyczące rzeczowych lub osobistych powiązań określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Należą do nich przykładowo imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz wszystkie dane podstawowe, które użytkownik podał podczas rejestracji i tworzenia konta Użytkownika oraz podczas procesu składania zamówienia za pośrednictwem Witryny.

2.1 Konto Użytkownika

Dla każdego Użytkownika, który rejestruje się w Witrynie przy użyciu funkcji „Utwórz konto”, zakładane jest konto Użytkownika: chroniony hasłem bezpośredni dostęp do zapisanych w Witrynie danych podstawowych użytkownika. Użytkownik może tutaj między innymi zobaczyć status złożonych zamówień lub zarządzać swoimi danymi osobowymi. Dane osobowe są gromadzone:

1) Podczas rejestracji konta klienta należy obowiązkowo podać następujące dane:

- Imię i nazwisko

- Adres e-mail

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz postanowienia o ochronie danych

2) Podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawą prawną przetwarzania danych jest (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); W przypadku złożenia zamówienia należy obowiązkowo podać następujące dane:

- Imię i Nazwisko

- Adres e-mail

- Numer telefonu

- Kod pocztowy i miejscowość

- Adres zamieszkania wraz z numerem domu/mieszkania

W przypadku firm należy obowiązkowo podać następujące dane:

-Nazwę Firmy

-Numer NIP

3) W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego należy obowiązkowo podać następujące dane:

- Imię

- Adres e-mail

4) W przypadku zapisania się do newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych jest (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); W przypadku zapisania się do newslettera należy obowiązkowo podać następujące dane:

- Adres e-mail

2.2 Odbiorcy danych osobowych:

W związku z realizacją Umów sprzedaży/nabycia Towaru zawieranych na odległość, SLC udostępnia każdorazowo dane osobowe jednemu z Partnerów świadczących usługi przewozowe, kurierskie lub pocztowe, których pełny wykaz znajduje się w Regulaminie Sklepu.

 Dane użytkownika za jego zgodą mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi płatnicze (platform płatniczych):

1. PayNow mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, kod pocztowy 00-950; KRS: 0000025237

2. PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerska 15, kod pocztowy 60-327; KRS 0000347935

3. Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590

Dane użytkownika za jego zgodą mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi w zakresie księgowym oraz prawnym (biura księgowe, kancelarie prawne) Zebrane dane osobowe Klienta przekazywane są podmiotowi świadczącemu usługi jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

Dane użytkownika za jego zgodą mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku wpłynięcia żądania.

3. Okres przechowywania danych osób:

Dane osobowe zebrane podczas rejestracji Użytkownika będą przechowywane przez okres pozostawania zarejestrowanym użytkownikiem sklepu internetowego pod adresem www.skinlab.com.pl, a po rezygnacji z bycia użytkownikiem sklepu internetowego dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

4. Profilowanie w Sklepie Internetowym:

W Sklepie Internowym skinlab.com.pl nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

5. Prawo do wniesienia skargi:

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Polityka COOKIES

1) Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2) Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

4) Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

-dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

-tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5) W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6) W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

-„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

-pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

-„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

-„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

-„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8) Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

9) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

10) Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

- w przeglądarce Google Chrome
- w przeglądarce Firefox
- w przeglądarce Internet Explorer
- w przeglądarce Opera
- w przeglądarce Safari
- w przeglądarce Microsoft Edge

11) Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym www.skinlab.com.pl z usług Google Analytics, dostarczanych przez firmę Google Inc. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy (nie zawierają danych osobowych).

8. Zmiany Polityki Prywatności i postanowienia końcowe:

1) O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności Użytkownik zostanie poinformowany drogą e-mailową.

2) Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: skinlabcosmeticspl@gmail.com

3) Data ostatniej modyfikacji: 22.08.2020 r.


Polityka prywatności do pobrania

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl